Zaragoza, M laga, Murcia, Palma, Las tabletas en d as de https://farmacia-masculina.com/ Espa a instant neos otra mitad.

Voorzorg

Voorafgaand aan een te verwachten overlijden kan ter oriëntering een gesprek plaatsvinden. Dat kan bij u thuis, bij ons op kantoor of in ons Afscheidshuis, wellicht samen met uw partner en kind (eren). Wij kijken dan samen wat uw  specifieke wensen zijn en hoe we het afscheid vorm kunnen geven.

Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Laatste ritueel

Waar mensen vlak voor hun overlijden, vaak een behoefte aan hebben, is een laatste ritueel in een intieme, besloten kring. Vroeger werd deze wens automatisch ingevuld door het geloof in de vorm van het toedienen van het laatste sacrament der zieken.

In samenwerking met Kirsten Stockbauer kunnen wij een mooi en bijzonder laatste ritueel verzorgen in intime (familie) kring. Zij verzorgt dit op haar geheel eigen wijze met muziek, tekst en liefdevolle aandacht voor diegene die gaat overlijden. Families die dit ritueel met haar gedaan hebben kijken terug op een bijzonder en waardevol afscheid. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met haar opname of dit via ons doen.

Kirsten Stockbauer; Telefoon 0645109945

E-mail:  kirstenstockbauer@gmail.com