Rouwbegeleiding

Vaak blijft voor u, ook na een langere periode, als het ware de tijd stil staan, terwijl de wereld om ons heen ‘gewoon’ doorgaat. Een moeilijke gewaarwording voor degene die afscheid heeft moeten nemen van een geliefd mens. De buitenwereld begrijpt het vaak niet goed. Als nabestaande zou je willen zeggen: ‘Ik rouw, ik rouw nog steeds. Ik heb er behoefte aan om mijn verdriet te delen, zichtbaar te maken. Ik wil niet dat mijn geliefde zo snel weer verdwijnt uit ieders leven.’

Hoe nu verder? Het lijkt wel of het verdriet, de wanhoop en de eenzaamheid met het verstrijken van de tijd groter worden. Kenmerkende uitspraken van nabestaanden, enkele maanden na het overlijden van een geliefd mens. Met wie kunt u deze gevoelens en emoties delen? Lotgenoten, een professionele begeleider voor rouwverwerking?

Wij bieden per kwartaal een middag of avond aan waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten in een informele en vertrouwde sfeer. Soms zullen deze middagen of avonden ingevuld worden door een gastspreker die door ons wordt uitgenodigd.

Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via dit telefoonnummer 06-19082814