Persoonlijke visie

En laat het heden het verleden vol herinneringen omhelzen en de toekomst vol verlangen

Uit deze tekst van Kahlil Gibran spreekt hoe geboorte, leven en sterven, gezien en beleefd kunnen worden. Als iemand overlijdt die je heel dierbaar is, word je in een groot verdriet gedompeld. Behalve dit immense verdriet ervaart en beleeft een mens ook andere gevoelens. Gevoelens van broosheid, kwetsbaarheid en gezamenlijkheid in het delen van herinneringen aan de overledene. Dat schept een band van vertrouwen en saamhorigheid in de groep van naasten rondom een overledene.

Voor mezelf zie ik het als een groot voorrecht om gedurende enkele dagen intensief bij deze kring van naasten betrokken te zijn. En samen met hen zorg te dragen voor een respectvol en liefdevol afscheid van een dierbare. Het is erg belangrijk voor mij dat ik heel persoonlijk begeleiding en ondersteuning kan bieden, samen met alle betrokkenen.
Allereerst gaat al mijn aandacht uit naar de wensen van de overledene. Niet alleen mogen wij met veel toeters en bellen welkom geheten worden in deze wereld, ook bij het verlaten hiervan verdient de mens aandacht, respect en liefde. Niet meer en niet minder. Daar ga ik voor.
In dit proces neem ik de nabestaanden volledig mee. Zij zijn het die de overledene goed gekend hebben. Het is voor hen uiterst belangrijk om nauw bij dit afscheid betrokken te zijn.

Tot slot, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en vooral integriteit staan bij mij voorop. Zo ziet u op deze website alleen fotos van voorbeelden en objecten die in opdracht van mijzelf ontworpen en gemaakt zijn. Privacy, voor u en de uwen, is volledig gewaarborgd.