Bespreking

In deze fase bespreken we alle mogelijke keuzes en wensen zoals: begrafenis of crematie, wel of geen kist, wel of geen rouwauto, drukwerk en advertenties, bloemen, sprekers, muziek en eventuele andere aandachtspunten. Er is daarin volop ruimte voor uw eigen ideeën.

Zijn de wensen van de overledene niet bekend, dan luisteren wij naar uw verhaal hoe de overledene was en passen daarop het afscheid aan. Onze ervaring is dat u hierdoor met een mooie herinnering kunt terugkijken op een waardig afscheid. 

Tevens besteden wij in dit gesprek ook aandacht aan het kostenaspect

Afscheidsdienst

Gerrie van den Hoef heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het schrijven en spreken van afscheidsdiensten en rituelen daarbij. Omdat zij vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van het afscheid binnen een familiekring aanwezig is, voegt dit een extra dimensie toe aan het begeleiden van de afscheidsdienst. Samen met de familie kijkt zij naar de indeling, de teksten en gedichten, de muziek en zoekt daarin naar de ‘rode draad’ die door een dienst kan lopen.